Välkommen till Östschakt!


Östschakt är en ekonomisk förening som tillhandahar drygt 50 medlemsföretag, som i sin tur har över 100 olika sorters entreprenadmaskiner och lastbilar att tillgå.
 
Verksamheten består i huvudsak av bokning och förmedling av maskin och transporttjänster till kommuner, företag och privatpersoner.
 
Företaget har funnits i 40 år och genom den tiden har vi skaffat oss en grundmurad kunskap om entreprenadbranschen och om de krav som ställs på moderna maskiner ifråga om kapacitet och specialisering.