Välkommen till Östschakt!

I januari 2017 förvärvades Mönsterås LBC AB som numera är en del av Östschakt EK.F

Östschakt är en ekonomisk förening som tillhandahar drygt 60 medlemsföretag, som i sin tur har över 120 olika sorters entreprenadmaskiner och fordon att tillgå.
 
Verksamheten består i huvudsak av bokning och förmedling av maskin och transporttjänster till kommuner, företag och privatpersoner.
 
Företaget har funnits i 40 år och genom den tiden har vi skaffat oss en grundmurad kunskap om entreprenadbranschen och om de krav som ställs på moderna maskiner ifråga om kapacitet och specialisering.

Nyheter